Opvolgingsdoorlichting

Voor scholen die een beperkt gunstig advies (of een advies 2) kregen, volgt er in principe na drie schooljaren een opvolgingsdoorlichting. Het doorlichtingssecretariaat bezorgt de school 30 dagen op voorhand de aankondigingsbrief voor de opvolgingsdoorlichting. Nadien contacteert de inspecteur-verslaggever de school om concreet af te spreken. Tijdens de opvolgingsdoorlichting gaan de onderwijsinspecteurs na of de vastgestelde tekorten voldoende geremedieerd zijn. De opvolgingsdoorlichting duurt in principe één dag.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag. Dit verslag verschijnt ook op www.doorlichtingsverslagen.be.

Een CLB dat een beperkt gunstig advies krijgt omwille van de medische infrastructuur, krijgt na één jaar een opvolgingsdoorlichting.

Doorlichten