Opvolgingsverslag

Het opvolgingverslag rondt een opvolgingsdoorlichting af. Het is een schriftelijk verslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies. Het opvolgingsverslag is een product van het opvolgingsteam en komt tot stand op basis van consensus en deliberatie. Dit verslag verschijnt ook op www.doorlichtingsverslagen.be.

Doorlichten