Pedagogisch geheel

Wat is een pedagogisch geheel?

Het gaat om twee of meer scholen van hetzelfde onderwijsniveau, met een verschillend instellingsnummer. Deze scholen werken vanuit een gemeenschappelijk bestuurlijk beleid, hebben een gemeenschappelijke pedagogisch-didactische organisatie en profileren zich naar de buitenwereld als één school. Een pedagogisch geheel is dus niet hetzelfde als een scholengemeenschap.

Hoe gebeurt de doorlichting van scholen die tot één pedagogisch geheel behoren? Verschilt de doorlichtingsfocus en het advies voor scholen van één pedagogische geheel?

Bij de aankondigingsbrief voor het so wordt gevraagd een apart document in te vullen waarop de directie kan aangeven dat ze tot een pedagogisch geheel behoort. Als de directie aangeeft een pedagogisch geheel te vormen met één of meerdere andere scholen, zal de onderwijsinspectie de scholen van het pedagogisch geheel samen doorlichten. Dit zal gebeuren door één team van onderwijsinspecteurs en binnen één periode of in aansluitende periodes. Wij vragen in dat geval een engagement van de scholen dat aan de samenstelling van het pedagogisch geheel niets wijzigt gedurende het daaropvolgende schooljaar.

Er komt dan een doorlichtingsverslag en een advies per instellingsnummer. De doorlichtingsverslagen zullen deels overlappen. De doorlichtingsfocus, het erkenningsonderzoek en het advies kunnen verschillen. Ook al omdat het aanbod van de verschillende scholen die samen een pedagogische eenheid vormen, kan verschillen. Het kwaliteitsonderzoek en het onderzoek algemeen beleid zullen hetzelfde zijn.

FAQ