Verslag

Tijdens deze fase bundelen de onderwijsinspecteurs al hun bevindingen in het doorlichtingsverslag. Ze brengen nog één keer een bezoek aan de instelling voor de bespreking van het ontwerpverslag.

Wie?

Enkele weken nadat het inspectieteam de doorlichting heeft afgesloten, volgt de bespreking van het ontwerpverslag. Tijdens dat gesprek bespreekt de inspecteur-verslaggever het verslag en de conclusies met het bestuur, de directeur en eventueel een afvaardiging van het schoolteam.

Wat?

Voor de ouders, de leerlingen, de cursisten en andere geïnteresseerden is er aan het begin van het verslag een korte samenvatting. In een toegankelijke taal geven we daar een algemeen beeld van de kwaliteit van de school.

Het verslag van de doorlichting bestaat vervolgens uit verschillende delen en geeft een antwoord op de drie vragen:

  • Vraag 1: Respecteert de instelling de onderwijsreglementering
  • Vraag 2: Bewaakt de instelling haar kwaliteit?
  • Vraag 3: Wat met het algemene beleid van de instelling?

Het verslag sluit af met het advies aan de minister. Aan dit advies is de verdere erkenning van de instelling of bepaalde structuuronderdelen (kleuter- of lager onderwijs, studierichtingen, opleidingen, …) verbonden.

Nadat de hele procedure is afgerond, publiceren we in het kader van de openbaarheid van bestuur het doorlichtingsverslag op www.doorlichtingsverslagen.be.
Dit kan enkele maanden duren. De directeur krijgt immers eerst de tijd om op een personeelsvergadering het doorlichtingsverslag met het schoolteam te bespreken.

Info voor Leren en Werken

Indien het deeltijds onderwijs aan een secundaire school is verbonden, stellen we hiervoor een aparte inspecteur-verslaggever aan. Hierdoor zorgen we ervoor dat het verslag over het deeltijds onderwijs toegankelijk en specifiek is.

De leertijd en de centra deeltijdse vorming krijgen – net zoals de onderwijsinstellingen- een eigen verslag. Ook deze verslagen vallen onder de openbaarheid van bestuur en worden op de website www.doorlichtingsverslagen.be gepubliceerd.

Doorlichten