Voor leerkrachten

pdf bestandAdvies opvang van leerlingen bij afwezigheid van een leraar (152 kB)

Voor de uitbreiding van de toegelaten lessen levensbeschouwelijke vakken vanaf 1 september verwijzen we naar het pdf bestandAdvies van de Commissie Levensbeschouwelijke Vakken in het kader van de coronamaatregelen vanaf 1 september 2020 (42 kB) en naar de veiligheidsdraaiboeken.

Personeelsbewegingen in gemeenschapsonderwijs

Belangrijkste stappen voor de leermeesters of leerkrachten LBV die (willen) werken in het gemeenschapsonderwijs:

Personeelsbewegingen in het gesubsidieerd onderwijs 

Belangrijkste stappen voor de leermeesters of leerkrachten LBV die (willen) werken in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs: 

Nuttige links

Leerplannen LBV

Functiebeschrijving

Interlevensbeschouwelijke Competenties (ILC)