Welke adviezen zijn er?

Het advies bepaalt of de onderwijsinstelling haar erkenning behoudt of niet. Er zijn twee adviezen mogelijk:

Gunstig advies


Dit advies heeft 2 varianten:
  • gunstig advies zonder meer
  • gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten. Het doorlichtingsverslag vermeldt geen termijn waarbinnen deze tekorten moeten zijn weggewerkt. We voeren immers geen opvolgingsdoorlichtingen meer uit. Bij de volgende doorlichting kunnen de tekorten in de doorlichtingsfocus staan.

 

Ongunstig advies


Dit advies heeft 2 varianten:
  • ongunstig advies met mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding. Indien het schoolbestuur gebruik maakt van het recht om deze procedure niet op te starten en zich extern laat begeleiden, volgt er een nieuwe doorlichting. De termijn is afhankelijk van de ernst en de aard van de tekorten.
  • ongunstig advies zonder mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten. Het schoolbestuur kan een beroep indienen tegen die onmogelijkheid. Binnen de 60 kalenderdagen na het indienen van het beroep, voert een nieuw paritair samengesteld doorlichtingsteam de doorlichting in beroep uit.