Voor leerkrachten

Voor de uitbreiding van de toegelaten lessen levensbeschouwelijke klassen in het LO vanaf 5 juni 2020 verwijzen we naar het advies op de pagina van de commissie levensbeschouwelijke vakken.

Personeelsbewegingen in gemeenschapsonderwijs

Belangrijkste stappen voor de leermeesters of leerkrachten LBV die (willen) werken in het gemeenschapsonderwijs:

Personeelsbewegingen in het gesubsidieerd onderwijs 

Belangrijkste stappen voor de leermeesters of leerkrachten LBV die (willen) werken in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs: 

Nuttige links

Leerplannen LBV

Functiebeschrijving

Interlevensbeschouwelijke Competenties (ILC)