Andere opdrachten

Naast het doorlichten van scholen, centra en academies, voert de onderwijsinspectie de volgende opdrachten uit die werden toegekend bij decreet of besluit van de Vlaamse Regering: